Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 13

Drugą odmianą ruchu jest ruch drobnych cząsteczek materialnych, gołym okiem niewidzialnych, ruch cząsteczkowy, drobinowy, molekularny. Przejawia się on w najważniejszej swej formie, jako ciepło. Stan skupienia cząstek materii, stały, płynny, gazowy, jest od niego zależny I a część dzisiejszej fizyki jest najbardziej opracowana.

Filozof grecki, Leucip, w 6-stym jeszcze stuleciu przed erą chrześcijańską przypuszczał istnienie takich cząsteczek materii, których dalej dzielić już nie można. Nazwał je atomami. Dopiero udoskonalone narzędzia fizyczne i metody badania umożliwiły posuwanie dzielenia drobin do najodleglejszych granic. Hipoteza atomistyczna dopomogła Daltonowi na początku 19-tego stulecia nadać samodzielność badaniom chemicznym Stosowana w dalszym ciągu do tych badań oddala im ona olbrzymie usługi. Zwłaszcza w chemii organicznej poznanie cech atomowych dało podstawę Kekulemu do utworzenia teorii, która uczyniła z tej nauki „jedną z najdoskonalszych, jakie znamy”.