Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 15

Huxlev, Hiss przypuszczają także jego istnienie. Hipoteza ruchu życiowego coraz bardziej narzuca się umysłowi. Być. może, że przy dokładniejszym poznaniu tego ruchu dadzą się wytłumaczyć i te dziwne zjawiska, które obejmujemy pod nazwą telepatycznych, jak sugestia, odgadywanie myśli i t. p. Z tych to względów okazuje się potrzeba oddzielnej abstrakcyjnej nauki o ruchu życiowym i ważniejszych jego przejawach i odmianach. Taką naukę nazwałem bio-psychiką, która stanowiłaby abstrakcyjną część biologii i psychologii i zajęłaby ostatnie w szeregu abstrakcyjnych nauk miejsce.

Ogólne pojęcia o ruchu i własnościach materii ułatwiają nam ogromnie objęcie filozoficzne całej naszej wiedzy o świecie. Wiedze te naszą abstrakcyjną stosujemy w dalszym ciągu do objaśnienia zjawisk konkretnych wszechświata. Od abstrakcyjnych przechodzimy więc do abstrakcyjno-konkretnych nauk.

Ogarniamy naprzód umysłem cały wszechświat, zwracając przede wszystkim uwagę na systemat nasz słoneczny, a nade wszystko na słońce, to źródło naszego życia i naszej myśli, następnie z wszechświata wydzielamy ziemię, na łonie macierzyństwa której pędzimy nasz żywot; dalej badamy warunki istnienia wszystkich istot organicznych; wreszcie z poziomu bytu indywidualnego wznosimy się na wyżyny życia społecznego.