Pomiary w nauce Archive

Mierzenie objętości gazów

Chcąc także przy pomocy menzurki oznaczyć objętość jakiegoś ciała gazowego, chociażby powietrza, wydychanego z płuc podczas jednego oddechu, należy to doświadczenie urządzić w następujący sposób. Napełniwszy menzurkę wodą, po przykryciu jej szklaną płytką i odwróceniu do góry

Mierzenie objętości

Dla mierzenia objętości ciał posługujemy się miarami metrycznymi sześciennymi. Chcąc zmierzyć objętość prostopadłościennej bryłki, np. z drzewa czy metalu, wystarczy wyznaczyć wysokość, długość i szerokość takiego przedmiotu za pomocą miarki, podzielonej na centymetry lub milimetry. Znalazłszy trzy

Pion i poziomica

W jednym z poprzednich rozdziałów mówiliśmy o ciężarze ciał, a mianowicie o wyznaczaniu go za pomocą wagi. Łatwo godzimy się z tym, że ciężar jest to pewna siła, wszak jakiś duży ciężar może nas uciskać, zgnieść, złamać

Ważenie cz. 2

Blaszki, umieszczone w pudełku po prawej stronie, oznaczają dziesiąte części grama, mianowicie: 0,1 gr., 0,2 gr. (2 blaszki) i 0,5 gr. Ważenie rozpoczynamy od umieszczenia przedmiotu ważonego na talerzyku lewym, odważniki kładziemy na prawy, bliższy ręki prawej,