Stany skupienia ciał fizycznych cz. 3

Również, gdy posuwamy się w powietrzu wolno, wówczas nie doznajemy oporu; kiedy jednak pędzimy szybko, a wiatr nadto dmie nam w twarz, wtedy uczuwamy obecność powietrza, gdyż przeszkadza ono nam wyraźnie w ruchu.

Jakież własności ma powietrze lub każdy inny gaz? (np. gaz świetlny, lub dwutlenek węgla, wydobywający się z wody sodowej). Czy są to własności te same, które posiada każda ciecz? Częściowo tak, lecz są tu i cechy zgoła odmienne, nie występujące ani u ciał stałych, ani u ciekłych.

Otóż gazy tak samo, jak ciecze, nie posiadają własnego kształtu, lecz przybierają kształt naczynia, w którym się znajdują. Wpuszczając powietrze z ust lub gaz z rury gazowej do naczyń różnego kształtu, wypełnionych wodą, w których gaz zajmie miejsce wody, uznać musimy, że kształt gazu, znajdującego się

W tych naczyniach, będzie kształtem tych naczyń. Ciecz może wypełniać część naczynia dowolnie długo. Gdybyśmy jednak do pustej butelki wprowadzili trochę roztworu amoniaku (z którego, jak wiadomo, stale wydziela się gaz, amoniakiem zwany), lub parę kawałków kamfory, to gaz rozszedłby się po całym wnętrzu butelki.