Pierwiastki chemiczne Archive

Tlen cz. 3

Dla ułatwienia tego rozkładu, do chloranu potasu dodają sproszkowanych ciał takich, jak tlenek miedziowy, platyna, braunsztajn, które same podczas zjawiska nie zmieniają się wcale i tylko działają jako lepsze niż chloran potasu przewodniki ciepła, a może i

Tlen cz. 2

Zobaczymy, że tlen łączy się ze wszystkimi prawie pierwiastkami (oprócz fluoru) i wydaje związki, zwane w ogólności tlenkami. Niektóre z tych tlenków w wyższej temperaturze lub w pewnych innych warunkach rozkładają się i wydzielają tlen, a przeto

Tlen cz. 1

Tlen jako pierwiastek znajduje się w powietrzu i stanowi mniej więcej jego objętości; związki tlenu są na ziemi bardzo pospolite i częstokroć występują w olbrzymich ilościach, tak np. woda, zawiercująca na wagę tlenu, tak krzemionka, wapniaki, gliny