Ciężenie wzajemne

Ciężenie wzajemne. Należy dobrze zrozumieć, że nie tylko ziemia przyciąga ciało ku sobie, lecz że i odwrotnie: każde ciało, kamień, książka, czy księżyc, przyciąga ku sobie ziemię z taką samą siłą. Gdy księżyc znajduje się nad oceanem lub wielkim morzem, woda wznosi się nieco ku niemu i gdy się księżyc dalej posuwa, podąża za nim, aż dojdzie do wybrzeża, zalewając je; nazywamy to przypływem morza; w dalszym ciągu posuwać się za księżycem już ten wzgórek wodny nie może, napotykając na tarcie ze strony lądu; odległość pomiędzy wodą a księżycem zwiększa się, wskutek czego ich przyciąganie się słabnie i woda odpływa. Kamień pada na ziemię nie tylko dlatego, że ziemia go przyciąga, lecz i dlatego, że on z taką samą siłą przyciąga ziemię ku sobie. Skoro zaś na kamień i na całą ziemię działa w tym razie jednakowa siła, to pod jej wpływem kamień porusza się ku ziemi tyle razy prędzej, niż ona ku niemu, ile razy masa kamienia jest mniejszą od masy ziemi.

 

One Comment
  1. Reklama
    Luty 1, 2018 |