Ciężenie wzajemne

Ciężenie wzajemne. Należy dobrze zrozumieć, że nie tylko ziemia przyciąga ciało ku sobie, lecz że i odwrotnie: każde ciało, kamień, książka, czy księżyc, przyciąga ku sobie ziemię z taką samą siłą. Gdy księżyc znajduje się nad oceanem lub wielkim morzem, woda wznosi się nieco ku niemu i gdy się księżyc dalej posuwa, podąża za nim, aż dojdzie do wybrzeża, zalewając je; nazywamy to przypływem morza; w dalszym ciągu posuwać się za księżycem już ten wzgórek wodny nie może, napotykając na tarcie ze strony lądu; odległość pomiędzy wodą a księżycem zwiększa się, wskutek czego ich przyciąganie się słabnie i woda odpływa. Kamień pada na ziemię nie tylko dlatego, że ziemia go przyciąga, lecz i dlatego, że on z taką samą siłą przyciąga ziemię ku sobie. Skoro zaś na kamień i na całą ziemię działa w tym razie jednakowa siła, to pod jej wpływem kamień porusza się ku ziemi tyle razy prędzej, niż ona ku niemu, ile razy masa kamienia jest mniejszą od masy ziemi.