Uwagi nad związkami chlorowców z wodorem cz. 4

Zgódźmy się na wyrażanie objętości wszystkich par i gazów wyżej wspominanych w taki sposób, ażeby jo można porównywać między sobą. Wierny z fizyki, że objętość ciała lotnego w stanie odległym od przejścia do stanu skupienia ciekłego jest odwrotnie proporcjonalna do ciśnienia (prawo Boyiea i Mariottea). Wiemy także, że współczynnik rozszerzalności od ciepła dla wszystkich ciał lotnych jest jednakowy i równa się liczbie 0,00366. Jeżeli chcemy znać objętość ciała lotnego, musimy więc przede wszystkim znać ciśnienie, pod jakiem się ono znajduje, oraz temperaturę, jaką posiada; jeżeli zaś chcemy porównywać objętości różnych ciał lotnych między sobą, musimy przede wszystkim doprowadzić ich ciśnienia i temperatury do jednostajności. Ażeby raz na zawsze uniknąć nieporozumień w tym względzie, zgadzamy się, że pod nazwą normalnego ciśnienia i normalnej temperatury rozumieć się na ciśnienie słupa rtęci wysokiego na 760 milimetrów i temperatura 0 stopni. Posługując się prawami Mariottea i Gay-Lussaca, łatwo można objętość gazu pod jakimkolwiek ciśnieniem i w jakiejkolwiek temperaturze zredukować do powyższych normalnych warunków. Odtąd już wszelkie objętości par i gazów, o jakich wspominać będziemy, będą odnoszono do normalnych warunków fizycznych.