Nauka chemii cz. 11

Mówiąc, że punkt wrzenia dla każdej cieczy jest stały, powinniśmy zawsze pamiętać o zastrzeżeniu co do ciśnienia barometrycznego. Pod ciśnieniem normalnym punkt wrzenia jest bardzo charakterystyczną własnością cieczy i dla różnych ciał leży w różnych temperaturach.

Trzeci stan skupienia, lotny, obejmuje w sobie ciała, nazywane parami i gazami. Dawniej sądzono, że pewna liczba ciał lotnych (dla której między innymi wciągano i powietrze) nie może przyjmować stanu skupienia ciekłego; tym ciałom nadawano nazwę gazów trwałych, czyli doskonałych, pozostawiając nazwisko par, czyli gazów nietrwałych albo niedoskonałych innymi ciałom lotnym. Obecnie różnica ta upaść musiała, skoro się przekonano, że wszystkie ciała lotne mogą być skroplone i mamy zupełne prawo nazywania parą lub gazem bez różnicy wszelkich ciał, w których odległość dzieląca wzajemnie ich cząsteczki jest tak znaczna, że nie wywierają już na siebie przyciągania, lecz przeciwnie, obdarzone ruchem prostolinijnym postępowym, starają się rozbiec jak najdalej. W praktyce wszakże najczęściej zachowują się nazwę pary dla ciała, które już w zwykłych warunkach fizycznych (ciśnienie 1 atmosfery i temp. kilkunastu stopni powyżej zera) może przyjąć stan skupienia ciekły; nazwą zaś gazu oznacza się ciało lotne, skraplające się dopiero pod działaniem znaczniejszego ciśnienia i obniżenia temperatury. Dlatego mówimy zwykle para wodna nie gaz wodny, a np. dwutlenek węgla częściej mianujemy gazom niż parą.