Pion

Pion. Zawieśmy u dolnego końca nitki, której koniec górny trzymamy w ręku, lub przytwierdzimy nieruchomo, ciężarek, nitka się wypręży i przyjmie określony kierunek, zwany kierunkiem pionowym. Cały ten niewielki, a ważny przyrządzik nazywamy pionem. Pionu używamy do sprawdzenia pionowego kierunku ciał, np. linii. Płaszczyzna prostopadła do pionu, t. j. mająca takie położenie, że pion nie jest względem niej nachylony w jedną stronę bardziej, niż w inne i tworzy z nią we wszystkich kierunkach kąty proste, nazywa się płaszczyzna poziomą. Można się łatwo przekonać, że wszystkie ciała, spadające swobodnie na ziemię, padają w kierunku pionowym. Gdybyśmy ten kierunek przedłużyli w głąb ziemi, natrafiłby on na jej środek; wygląda to tak, jak gdyby środek ziemi przyciągał ciała ku sobie.