Zmiana stanu skupienia ciał cz. 5

Mieszaniny oziębiające. Nie tylko, gdy ciało się topi, lecz i gdy rozpuszcza się w jakiejś cieczy, zużywa ciepło, zamieniając je w pracę. Gdy np. rozpuszczamy sól kuchenną, lub lepiej Salamon jak, w wodzie, obniża się temperatura roztworu. Mieszanina 3 części śniegu z 1 częścią soli kuchennej obniża temperaturę otoczenia do – 21° C, ale śnieg się przy tym topi, gdyż on to ciepło z otoczenia wchłania w siebie (wyrób lodów: posypywanie w zimie szyn tramwajowych solą). Rozcieńczony kwas siarkowy, nalany na śnieg, topiąc go szybko, obniża temperaturę o – 45 itd.

Takie mieszaniny ciał, zniżające temperaturę otoczenia, nazywamy mieszaninami oziębiającymi.

Krzepienie. (Zestalanie, zamarzanie). Od chwili, gdy ciało ciekłe poczyna krzepnąć, do chwili, w której całe w stan stały przejdzie, wydziela ono ciepło, które w nim tkwiło w stanie utajonym. 1 kg wody np. mający 0°, zamieniając się w lód, również 0 0°, wydziela 80 kalorji, t. j. tyle ciepła, ile wystarczy do ogrzania 1 kg wody od 0° do 80°, lub 80 kg wody o 1° C, i ile wchłania w siebie 1 kg lodu o 0°, gdy się topi. Prawo: Każde ciało płynne, zamieniając się w stałe, wydziela z siebie tyle ciepła, ile go wchłaniało, gdy przechodziło ze stanu stałego w płynny.