Masa cz. 2

2) Jedno ciało może znajdować się obok drugiego, nad nim, pod nim, lub w pustym miejscu innego ciała, pozbawionym materii, lecz nie może znajdować się  w miejscu, zajętym przez materię innego ciała; dla ciała nie mogą zajmować jednocześnie jednego miejsca; tę własność nazywamy nieprzenikliwością. 3) Każde ciało można dzielić na części coraz drobniejsze, co nazywamy podzielnością; każde ciało bowiem składa się z niedostrzegalnych, niewymownie drobnych cząsteczek, nie przylegających do siebie, choć wzajem przyciągających się (tę siłę przyciągania nazywamy spójnością), tak, że między cząsteczkami pozostają puste przestrzenie, również niedostrzegalne, czyli pory; ciało jest porowate. 4) Gdy ciało ogrzewamy, jego cząsteczki się oddalają, wskutek czego, ciało powiększa swą objętość; gdy je oziębiamy, cząsteczki zbliżają się ku sobie, ciało zmniejsza objętość; nazywamy to rozszerzalnością i kurczliwością ciał. 5) Gdy zmieniamy objętość, postać lub położenie ciała, ciało stara się temu sprzeciwić i dlatego, gdy zegnę ,trzcinę i puszczę ją swobodnie, sama się prostuje (spójność cząsteczek, której przeciwdziałaliśmy, sprowadza je do poprzedniego położenia); tę własność nazywamy sprężystością; choć są ciała, wykazujące bardzo małą sprężystość, każde ciało do pewnego stopnia ją posiada.