Nauka chemii cz. 21

Musimy teraz zająć się podziałem ciał jednorodnych na pewne grupy zależnie od tego, o ile mogą one uczestniczyć w zjawiskach, których typy wyliczyliśmy powyżej, a w szczególności w zjawiskach należących do drugiego typu. Kiedy ogrzewamy tlenek rtęciowy ciepłem około czterechset stopni, to następuje rozkład tej materii na rtęć i tlen; kiedy wystawiamy na działanie światła słonecznego jodek srebra, to rozkłada się on na jod i srebro; kiedy poddajemy sól kuchenną działaniu prądu elektrycznego, to ona rozpada się na chlor i sód. Zatem ciepło w pierwszym razie, światło słoneczne w drugim, a elektryczność w trzecim rozłożyły pewne ciała jednorodne na szereg innych, nowych dla nas ciał jednorodnych. Woda rozkłada się przez działanie silnego ciepła na tlen i wodór; tegoż samego rozkładu dokonywa na wodzie prąd elektryczny; jeżeli wodę zetkniemy z metalem potasem, to on podstawia się na miejsce wodoru, łącząc się z tlenem i wydzielając wodór; jeżeli w wodzie rozpuścimy chlor, to on podstawia się na miejsce tlenu.