Ciężar a masa cz. 1

Ciężar, a masa. Równe sobie masy są jednakowo silnie przez ziemię przyciągane, a więc mają jednakowy ciężar; im większa jest masa, tern silniej jest przez ziemię przyciągana, a więc tym większy ma ciężar, jeżeli te masy ważymy w jednym miejscu i w jednym czasie. Z tego powodu może się nasunąć komuś myśl, że masa jest to samo, co ciężar. Należy jednak te dwa pojęcia ściśle odróżniać. Ciężar ciała zależy od siły przyciągania ziemi, więc gdyby ziemia ciała nie przyciągała, nie miałoby ono ciężaru, lecz składałoby się jednak z pewnej ilości materii, a więc miałoby masę. Im dalej znajduje się ciało od środka ziemi, tym jest słabiej przez nią przyciągane; stąd na znacznej wysokości, lub na równiku ziemi, ciała ważą mniej, niż w dolinie lub przy biegunach kuli ziemskiej (gdyż przy nich jest ziemia nieco przypłaszczona). Widzieliśmy, że to samo ciało ważyłoby na księżycu prawie 6 razy mniej, niż na ziemi; na słońcu znów, ważyłoby ono 27 razy więcej. Ciężar ciała byłby większy, gdyby ziemia obracała się wolniej, mniejszy zaś, gdyby się obracała prędzej, gdyż ruch ciała, jak mówiliśmy, sprzeciwia się przyciąganiu. Ciężar ciała przedstawia się nam inaczej w wodzie, inaczej w powietrzu, inaczej w próżni, pozbawionej nawet powietrza (gdyż woda, powietrze i t. p., podtrzymują nieco ciała, podpierają je, stawiając opór przyciąganiu ziemi) i t. d.