Mierzenie bardziej dokładne cz. 2

Dla zmierzenia np. średnicy pręta metalowego lub drewnianego, rozsuwamy szczypce tak, żeby chwytały tylko bardzo lekko mierzony pręt, a wtedy patrzymy, jak daleko kreska zerowa nonjusza odsunęła się od kreski zerowej skali nieruchomej. Ta obecna odległość pomiędzy zerowymi kreskami obydwu skal równa się grubości przedmiotu, włożonego pomiędzy szczypce, ponieważ tylko tą grubością zostało wywołane przysunięcie jednej skali względem drugiej. Odległość tę mierzymy przede wszystkim w całych milimetrach, obserwując, któremu z kolei milimetrowi na skali nieruchomej odpowiada początkowa kreska skali ruchomej.

Pamiętajmy, że centymetr = 10 milimetrom!). Może się zdarzyć, aczkolwiek rzadko, że kreska zerowa nonjusza zgadza się najdokładniej z którąkolwiek kreską milimetrową podziałki nieruchomej, wtedy, rzecz prosta, grubość przedmiotu badanego wypadnie nam, jako pewna cała ilość milimetrów. Zwykle jednak kreska początkowa ruchoma wypada pomiędzy kreskami milimetrowymi podziałki nieruchomej, a wtedy, obliczywszy, ile całych milimetrów zawiera grubość przedmiotu, pozostały ułamek milimetra określamy za pomocą następującego rozważania.