Mierzenie bardziej dokładne cz. 1

Kalibromierz (suwak mierniczy).  W kalibromierzu widzimy 2 podziałki: jedną matą ruchomą, zwaną nonjuszem, którą można przesuwać wzdłuż drugiej większej i nieruchomej. Nieruchoma zawiera zwykle centymetry i milimetry, wymiary zaś ruchomej opierają się na następującym obliczeniu.

Bierzemy odcinek, równy 9 działkom skali podziałki nieruchomej, a więc o długości 9 milimetrów i, przeniósłszy go na ruchomą część kalibromierza, dzielimy na 10 równych części; w takim razie każda z tych części jest równa 9/10 milimetra, czyli każda działka nonjusza jest mniejszą od jednej działki skali nieruchomej o 0,1 milimetra. Ten stosunek wielkości działek dwu skal należy zapamiętać. Każdy kalibromierz jest zaopatrzony w pewien rodzaj, jak gdyby szczypiec, które dają się zsuwać lub rozsuwać. Gdy szczypce są zamknięte, wtedy początek skali ruchomej (złączonej na stałe z jedną połową szczypiec) zgadza się najzupełniej z początkiem skali nieruchomej. Pierwsze kreski tych skal, tak zwane kreski zerowe, przypadają na jednej linii.