Mierzenie cz. 1

Gdy rozglądamy się naokół w otaczającej nas naturze, widzimy obok siebie przedmioty (w fizyce często nazywamy je ogólnie ciałami) najrozmaitszej wielkości, najrozmaitszego ciężaru i kształtu. Odkładając do dalszych rozdziałów poznanie różnych własności tych ciał i zmian w nich zachodzących, n razie przynajmniej powinniśmy umieć porównać ich wielkość pomiędzy sobą, a osiągnąć to potrafimy tylko przez ich zmierzenie.

Dla wymierzenia czegokolwiek, chociażby długości pokoju lub stołu, musimy posiadać miarę, którą porównywamy np. z długością pokoju, aby się przekonać, ile razy obrana miara, czyli jednostka miary, a więc metr lub łokieć może się zmieścić w mierzonej przez nas długości. Jeśli z takiego porównania wypadło, iż 1 metr da się ułożyć 4 razy w długości pokoju, to powiemy, że długość ta wynosi 4 metry. Ta sama długość wyraziłaby się inną liczbą, gdybyśmy ją zmierzyli nie metrem, lecz łokciem.

A więc przystępując do zmierzenia czegokolwiek, należy mieć już zawczasu wybrany ten lub inny rodzaj, albo, jak zwykle mówimy, układ miar.

W pomiarach naukowych, a również i wżyciu codziennym, najwięcej używanym w Europie układem miar, który dzisiaj także i w Polsce coraz bardziej powszechne znajduje zastosowanie, jest układ miar metrycznych, obmyślony we Francji sto kilkadziesiąt lat temu.