Ruch krzywoliniowy Archive

Ruch obrotowy cz. 5

Na tej zasadzie również łatwo zrozumieć można ruch ciał niebieskich. Księżyc dążąc do utrzymania swego ruchu w linii prostej z prędkością jednostajną (co stanowi jego siłę odśrodkową), jest jednocześnie przyciągany przez ziemię (siła dośrodkowa); pod wpływem tych

Ruch obrotowy cz. 4

Na tej samej zasadzie oddalają się i podnoszą kule regulatora maszyny, otwierające np. wentyl kotła i wypuszczające parę, gdy ruch maszyny przekroczy pewną normę prędkości. Jeździec, stojąc na koniu, biegnącym dookoła areny cyrkowej, nachyla się ku środkowi

Ruch obrotowy cz. 3

Powstaje tu, jak zawsze, zgodnie z 3-cią zasadą dynamiki, przeciwdziałanie, równe działaniu i skierowane w stronę przeciwną. Sprawa przedstawia się pozornie tak, jak gdyby przy ruchu obrotowym zjawiały się jakieś 2 nowe siły: jedna, starająca się zbliżyć

Rzut poziomy cz. 3

Po upływie drugiej sekundy, ciało, biegnące tylko pod wpływem bezwładności w kierunku poziomym, powinno się znaleźć w punkcie H, t. j. powinno wskutek ruchu jednostajnego, przebyć w ciągu drugiej sekundy drogę FH= EF; w rzeczywistości, pod wpływem

Rzut poziomy cz. 2

Gdyby, z chwilą, gdy ciało iść poczęło w tym kierunku ukośnym, ziemia przestała go przyciągać, szłoby ono dalej ukośnie ku ziemi w linii prostej, pod wpływem bezwładności nabytego już ruchu; ponieważ jednak w następnej chwili ziemia w

Rzut poziomy cz. 1

Wiemy, że gdy masa porusza się w kierunku prostolinijnym z szybkością jednostajną, co zresztą w naturze rzadko bardzo bywa, to oczywiście, nie działają na nią żadne siły, lub działają tylko siły wzajemnie się równoważące i masa taka