Nauka chemii cz. 24

Zresztą sól kuchenna jest białą krystaliczną materią, rozpuszczalną, jak wiadomo, w wodzie, gdy sód z barwy i połysku, jest podobnym do srebra metalem, który wodę gwałtownie rozkłada, a chlor jest ciężkim gazem o żółto-zielonej barwie i ostrym duszącym zapachu. Wyrażenie „dany związek składa się z takich a takich pierwiastków” powinno być brane w tein znaczeniu, ze każdy związek w pewnych okolicznościach rozpada się na pierwiastki oraz – że to ostatnie przez wzajemne działanie na siebie dają początek związków.

Pojęcie pierwiastku jest zależne od fazy rozwoju chemii. Wiele ciał, o których dzisiaj wiemy, że są związkami, przed niedawnym stosunkowo czasem uchodziło za pierwiastki. Tak np. soda gryząca do 1807 r. była uważana za pierwiastek, aż dopiero Davy rozłożył ja na sód, tlen i wodór. Liczba pierwiastków zmienia się więc w miarę doskonalenia się środków badania chemicznego i nierzadko spotkać się można z przypuszczeniem, że wiele dzisiejszych pierwiastków, może nawet i wszystkie, dadzą się w przyszłości rozłożyć na rodzaje materii jeszcze prostsze od siebie, gdyż bardzo możliwą jest rzeczą, że w przyszłości zostaną poznane sposoby badania, o których dziś jeszcze nie wiemy.