Ruch obrotowy cz. 4

Na tej samej zasadzie oddalają się i podnoszą kule regulatora maszyny, otwierające np. wentyl kotła i wypuszczające parę, gdy ruch maszyny przekroczy pewną normę prędkości. Jeździec, stojąc na koniu, biegnącym dookoła areny cyrkowej, nachyla się ku środkowi areny, aby tej sile odśrodkowej przeciwdziałać. Aby na skrętach łukowych toru kolejowego, wagony nie wyskakiwały pod wpływem siły odśrodkowej z szyn, układają szynę zewnętrzną nieco wyżej od wewnętrznej, tak, że wagon nachyla się ku środkowi krzywizny i przeciwdziała swą ciężkością sile odśrodkowej. Na zasadzie siły odśrodkowej opiera się również zakreślanie samolotem kół pionowych, jazda na wewnętrznej powierzchni, pionowo ustawionej drogi kołowej na rowerze, czy w wózku, wydzielanie miodu z plastrów, oddzielanie części nabiału z mleka w szybko obracanych bębnach w mleczarniach odśrodkowych centryfuganych, suszenie bielizny, obracanej również w takich bębnach, utworzonych z siatki, wydzielanie w cukrowniach syropu w wirówkach, działanie wodnych pomp odśrodkowych itp., zwłaszcza działanie koła rozpędowego w maszynach itd.