Związek fluoru z wodorem cz. 2

W wodzie rozpuszcza się niezmienne obficie, a gdy wprowadzamy go do wody następuje znaczne ogrzanie się cieczy. Gaz, którego cząsteczki są obdarzone silnym ruchem, przechodzi do roztworu, do stanu ciekłego – część więc ruchu cząsteczek stracić musi i traci rzeczywiście w formie ciepa. Tak skroplony fluorowodór, jak i roztwór jego stężony, to jest zawierający wiele gazu, okazuje następujące własności: ma nadzwyczaj ostry zapach, wydziela biało obłoczki pary czyli dymi skutkiem tego, że ulatniając się, spotyka w powietrzu parę wodną z którą się łączy i z niewidzialnego stanu gazowego przeprowadza ją w postaci drobnych kropelek; własności fluorowodoru są nadzwyczaj gryzące: oprócz złota, platyny, gutaperki i kilku jeszcze ciał, rozpuszcza w sobie wszystko. Nawet szkło i porcelana nieulegające większości innych ciał, rozpuszczają się we fluorowodorze; podobnież większość metali. Może więc być przygotowany i przechowywany tylko w naczyniach z jednego z wymienionych materiałów.