Chlor cz. 3

Chlor należy do gazów łatwo ulegających skropleniu, gdyż w temp. 0 stopni przechodzi do stanu ciekłego pod ciśnieniem 6 atmosfer. Chlor skroplony stanowi ciecz żółtą, której punkt wrzenia leży w 33,6. Chlor krzepnie na ciało stałe w temp. – 102 stopni. Chlor gazowy rozpuszcza się dosyć obficie w wodzie: w 15 stopniach jedna objętość wody rozpuszcza 2,37 obj. gazu; w miarę, im woda jest cieplejsza, tym mniej chloru w sobie rozpuścić może, roztwór przygotowany w niższej temp. za ogrzaniem wydziela z siebie gaz; w 100 topniach, tj. w punkcie wrzenia wody, chlor jest w niej nierozpuszczalny. Roztwór wodny chloru ma barwę, zapach i niektóre własności chloru gazowego – dlatego też używa się czasami zamiast gazu pod nazwą wody chlorowej.

Chlor łączy się z większą częścią innych pierwiastków bardzo energicznie. W wielu razach zjawisko połączenia następuje już w zwykłej temp. i bez udziału żadnej podniety zewnętrznej. Tak wszystkie motało łączą się z chlorom, a niektóre, będąc w stanie podzielonym, np. w postaci proszku, albo cienkiej blaszki, podczas łączenia się wydzielają ciepło i światło.