Ważenie cz. 1

Ciężary ciał określa się za pomocą odrębnego przyrządu, zwanego wagą, która nieraz może najrozmaiciej wyglądać. Nadto żeby coś ważyć, trzeba mieć komplet odpowiednich ciężarków, odważników, np. kilogramów, funtów lub łutów, a więc trzeba obrać pewien układ miar ciężarowych.

Układ metryczny będzie tu znowu najodpowiedniejszy ze względu na jego prostotę, wynikającą z układu dziesiętnego, na którym się opiera, i ścisłą łączność, jaka go wiąże z układem jednostek długości, powierzchni i objętości.

W układzie metrycznym za jednostkę ciężaru przyjmuje się gram; jest to wzorzec metalowy,  którego ciężar równy jest ciężarowi 1. centymetra sześciennego czystej wody w czterech stopniach według termometru Celsjusza.

Tak małe (miary) jednostki ciężaru potrzebne są nam np. przy odważaniu lekarstw (proszków) w aptekach lub złota czy srebra u złotników. W handlu pospolitym przeciwnie -jednostka, zwana kilogramem, bywa najczęściej używana; wynosi ona 1000 gramów, czyli równa się ciężarowi już nie jednego, lecz tysiąca centymetrów sześciennych wody. W zbiorach ciężarków, którymi się posługujemy przy ważeniu, poszczególne odważniki są dobrane w sposób, wskazany. Posiadając takie odważniki, możemy przy ich pomocy odważyć wszelkie ciężary w granicach od 0,1 gr. do 611 gr., o ile, naturalnie, ważyć będziemy z dokładnością tylko do 0,1 gr.