Nauka chemii cz. 13

Ciężar właściwy jest uważany za cechę bardzo ważną i często zachodzi potrzeba oznaczania go w badaniu chemicznym. Pospolicie dają się pierwszeństwo metodzie piknometrycznej; niekiedy tylko, dla cieczy, posługujemy się areometrem. Za jednostkę dla ciał stałych i ciekłych przyjmujemy wodę. Co do cięż. wł. ciał gazowych, to oznaczenie jego należy do zadań dość złożonych ze względu na zależność objętości tych ciał od ciśnienia i temperatury.

Oprócz tego, z powodu małej gęstości gazów staramy się zwykle uniknąć ich bezpośredniego ważenia. Dla tejże samej przyczyny za jednostkę cięż. wł. ciał lotnych nie możemy używać wody, z którą porównanie dawałoby liczby bardzo małe, ułamkowej), lecz wybrać musimy jeden z gazów; używamy w tym celu zupełnie czystego powietrza, albo, co jest z wielu względów daleko dogodniejsze – wodoru, najlżejszego ze wszystkich znanych ciał lotnych.

Opisanie sposobów praktycznych znajdowania ciężaru właściwego ciał stałych i ciekłych przechodzi zakres niniejszego wykładu; co do ciał lotnych to do ich c. wł. wrócimy jeszcze w innym miejscu.