Składanie sił cz. 7

Jeżeli jednak naciśniemy tę książkę palcem z góry, ku dołowi ukośnie, książka posunie się w kierunku poziomym, jakkolwiek z mniejszą prędkością, niż gdybyśmy na nią cisnęli palcem z tą samą siłą poziomo; siła palca, cisnącego na książkę ukośnie, rozkłada się tu jakby na 2 mniejsze siły, z których jedna działa pionowo ku dołowi i ruchu książki spowodować nie może, druga działa prostopadle do ostatniej, poziomo, i książkę posuwa. Jeżeli ciężar D leży na desce pochyłej AB, to siła jego, działająca w kierunku pionowym, rozkłada się na 2 mniejsze siły, z których jedna, DF, ciśnie na deskę prostopadle, lecz jej opór deski przeciwdziała, druga, DG, skierowana jest do deski równolegle i nie znajduje przeszkody, więc ciężar D w jej kierunku spada; spada jednak wolniej, niżby spadał wprost pionowo, nie podparty w części deską, gdyż siła DG jest mniejsza od siły DE. Im kąt BAC, t j. kąt. jaki tworzy deska z poziomem, będzie mniejszy, (tj. im mniejsza będzie wysokość BC), tym mniejszą będzie siła DG, tym mniejszej trzeba siły (P), aby ciężar na desce utrzymać.