Nauka chemii cz. 25

Dotychczas oparło się rozkładowi około 80 ciał, chemia dzisiejsza uznaje przeto około 80 ciał prostych czyli pierwiastków.

Każdy pierwiastek oprócz nazwy otrzymuje odpowiadający sobie symbol czyli znak chemiczny. W przyszłości nauczymy się cenić wysokie znaczenie i wartość praktyczną tych symbolów, tymczasem zaś powiemy o nich tylko, że są skróceniami łacińskiej nazwy pierwiastku. Tworząc jednak takie formuły, trzeba pamiętać o wielu prawach, którym podlega powstawanie związków chemicznych i które poznamy dopiero później. Na koniec, zawsze z uwzględnieniem wspominanych praw, przez odpowiednie ustawienie znaków i wzorów umiemy wyrazić każde zjawisko chemiczne.

Mając ciągle w pamięci powyżej zebrano wiadomości wstępne, możemy teraz przystąpić do szczegółowego zapoznania się z ważniejszymi ciałami opisywanymi w chemii. W miarę gromadzenia się materiału będziemy mogli także zapoznawać się stopniowo z poglądami i prawami chemii, aż wreszcie zadanie tej nauki same przez się stanie się dla nas widoczne na tle poznanych szczegółów. Zanim jednak do tego przystąpimy, naciskami i znakami ciał uważanych za pierwiastki.