Nauka chemii cz. 23

Ale rtęć, tlen, jod, srebro, chlor itd. nie mogą rozpaść się na żadne ciała nowe, gdyż składają się z jednej tylko, pojedynczej materii, a ujemne wypadki badania przekonywają nas, że ciał tych nie można otrzymać drogą połączenia z żadnych ciał innych. Nazywamy przeto rtęć, tlen, jod, srebro, chlor, sód i wodór ciałami niezłożonymi, czyli pierwiastkami a tlenek rtęciowy, jodek srebra, sól kuchenna i woda otrzymują nazwę ciał złożonych czyli związków.

Tak więc wszystkie ciała jednorodne możemy podzielić na pierwiastki i związki. Drugie powstają przez połączenie pierwszych, pierwsze przez rozkład drugich. Definicja, że związek powstaje z połączenia się pierwiastków bynajmniej ni upoważnia nas do wniosku, że w związku znajdują się pierwiastki w stanie gotowym ze wszystkimi swymi własnościami. Sól kuchenna jest najzwyklejszą przyprawa naszych pokarmów, tymczasem z pierwiastków ją składających sód byłby dla nas równie śmiertelną trucizną jak i chlor skutkiem gryzącego działania obu tych ciał na tkanki organizmu.