Nauka chemii cz. 22

Mamy tu szereg nowych ciał jednorodnych: rtęć, tlen, jod, srebro, chlor, sód i wodór, otrzymanych rozmaitymi sposobami przez rozkład innych ciał jednorodnych, albo przez podstawienie. Weźmy którekolwiek z nich i spróbujmy poddawać je wzmiankowanym powyżej czynnikom, wzmagając, kombinując na wszelkie sposoby i urozmaicając ich działanie, oraz wprowadzając wszystkie inne czynniki, jakimi nauka rozporządzać może obecnie. Przekonamy się, że ani rtęć, ani tlen, jod i t. d. nie ulegają rozkładowi, to jest nie wydają z siebie w żadnych okolicznościach nowych rodzajów materii. Powiadamy, że tlenek rtęciowy mógł się rozpaść na tlen i rtęć, gdyż był z nich utworzony drogą połączenia, podobnież jodek srebra mógł się rozpaść na jod i srebro, ponieważ był złożony z tych ciał itp. Orzeczenie to możemy poprzeć dowodem doświadczalnym, znając sposoby otrzymania tlenku rtęciowego z rtęci i tlenu, jodku srebra za srebra i jodu, soli kuchennej z sodu i chloru itd.