Mierzenie bardziej dokładne cz. 4

Należy jednak zwrócić uwagę na tę okoliczność, że w danym przykładzie, w którym otrzymaliśmy ilość dziesiątych części milimetra równą; 6, właśnie 6-ta kreska nonjusza zgadzała się z jedną z kresek podziałki nieruchomej; gdyby zgodność kresek wypadła dla 4-ej kreski nonjusza, to rozważanie, podobne do poprzedniego, doprowadziłoby nas do wniosku, że badana długość wynosi oprócz 10 milimetrów całych, jeszcze 4/10 milimetra.

A więc na przyszłość przy mierzeniu nie powtarzamy wyżej wspomnianych rozumowań, lecz po prostu po lekkim zaciśnięciu przedmiotu pomiędzy szczypcami kalibromierza, zwracamy przede wszystkim uwagę na to, o ile całych milimetrów odsunęło się zero (kresa początkowa) skali ruchomej od zera nieruchomej i jeśli przypada ono pomiędzy kreskami milimetrowymi w takim razie jeszcze ustalamy, która działka nonjusza zgadza się z jakąkolwiek działką skali nieruchomej, a wtedy liczba, wyrażająca numer kolejny takiej kreski (nonjusza), będzie jednocześnie wskazywała ilość dziesiątych części milimetra.

Ta metoda, jak wspominaliśmy, pozwala nam wykonywać pomiary z dokładnością do 0,1 milimetra.