Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 1

Ażeby oznaczyć dokładnie treść, objętość i granice pewnej nauki, trzeba naprzód wskazać jej miejsce w szeregu innych nauk i następnie określić jej do nich stosunek. Zadanie to w pewniej mierze spełnia tak zwana klasyfikacja nauk.

Klasyfikacja nauk, ze względu na swój cel, może być dwojaka: albo filozoficzna, albo pedagogiczna. Obie te klasyfikacje różnią się zasadniczo pomiędzy sobą. W klasyfikacji filozoficznej chodzi o to, ażeby uszeregować nauki w takim porządku, jaki by był najodpowiedniejszy dla filozoficznego objęcia ich całości. Szereg nauk powinien odpowiadać naturalnemu postępowi myśli. Rozpoczniemy więc od nauki, bez znajomości której jest niemożliwe dokładne filozoficzne zrozumienie wszystkich innych nauk. W dalszym szeregowaniu trzymamy się wciąż zasady, że każda poprzednia nauka powinna zawierać potrzebne dla następnej uogólnienia, tj. więcej abstrakcyjna ma poprzedzać mniej abstrakcyjną. Filozoficzna więc klasyfikacja powinna rozpoczynać od najbardziej abstrakcyjnej i prowadzić do coraz konkretniejszych nauk.