Częstość drgań różnych tonów

Za pomocą koła Savarta, syreny itp. przekonano się, że jeżeli liczba drgań ciała na sekundę jest mniejsza od 16, dźwięku nie słyszymy wcale; powyżej tej częstości, dźwięk może być dosłyszany, choć w muzyce tak niskich, tonów nie stosujemy. Najniższy ton fortepianu i organów, powstaje przy (54 drgnięciach na sek., najniższy ton basetli – 128 drg. na sek. Stosowane w muzyce tony, dochodzą, do 5000 drg. na sek.; wyższe są nieprzyjemne. Powyżej zaś 32000 drg. na sek., przestajemy słyszeć w ogóle jakikolwiek głos, gdyż nasz bębenek uszny i inne części narządu słuchowego w tak szybkie drgania wprowadzone być nie mogą. Oktawa tonu powstaje przy zdwojeniu liczby drgań. Od oktawy do oktawy, odróżniamy 7 głównych tonów (prima, selcanda, tercja, kwarta, kwinta, seksta, septima, albo: C, D, E, F, G, A, H; w śpiewie: do (ut), re, mi, fa, so, la, si) i 5 półtonów (czarne klawisze fortepianu), które razem z tonami tworzą gamę. Owa tony, brzmiące jednocześnie, mogą na słuch nasz wywierać wrażenie przyjemne brzmią zgodniej, harmonijniej. Kilka różnych tonów, brzmiących zgodnie, stanowią akord.

 

One Comment
  1. Reklama
    Luty 7, 2018 |