Źródło głosu i słyszenie cz. 6

Odbijanie się głosu. Gdy fala dźwiękowa uderza o powierzchnię ciała odmiennej gęstości i sprężystości, to część głosu przechodzi przez ten nowy ośrodek, część zostaje przezeń pochłonięta, rozchodząc się po nim, wreszcie większa lub mniejsza część, zostaje od jego powierzchni odbita. Ciało stałe, jednolite, nie porowate, zwłaszcza sprężyste, o gładkiej powierzchni i ciecze, odbijają prawie w całości głos, który przez powietrze do nich dochodzi. Odbijanie się głosu odbywa się na zasadzie praw odbicia ciał sprężystych, o których mówiliśmy wyżej.

Echo. Ucho ludzkie jest w stanie odróżnić, następujące szybko po sobie głosy tylko wówczas, gdy ich liczba nie przekracza 9 na sekundę. Jeżeli głosy następują po sobie kolejno prędzej, zlewają się one w naszym uchu jakby w jeden głos (jaki słyszymy np., gdy kartę przeciągamy szybko po zębach grzebienia lub koła zębatego, albo laskę po prętach sztachet). Już bicie zegarka kieszonkowego, 5 uderzeń na sekundę, trudno jest zliczyć; prędsze nieco uderzenia, zlałyby się w uchu naszym z sobą w jedno ciągłe brzmienie. W ciągu zaś 1/9 części sekundy głos przebiega 31 m.