Termometr cz. 2

Te części nazywamy stopniami temperatury. Tak przyrządzony termometr nazywamy stustopniowym, albo termometrem Celsjusza i tylko takiego dla celów naukowych używamy. Do celów domowych używany bywa u nas i w Niemczech termometr, w którym przestrzeli między punktem topnienia lodu i punktem wrzenia wody podzielona jest tylko na 80 części; taki termometr nazywamy termometrem Reaumura, 1 stopień Celsjusza równa się więc 4/5 stopnia Reaumura, a 1 stopień Reaumura = 5/4 stopnia Celsjusza. (W Anglii i Ameryce używają termometru, w którym punkt topliwości lodu oznaczono przez 32, a punkt wrzenia wody przez 212, odległość między tymi punktami podzielono na 180 części; jest to termometr Fahrenheita). Stopnie temperatury przyjęto oznaczać małym kółeczkiem u góry liczby, wyrażającej wysokość temperatury, z prawej strony. Stopnie ponad 0° nazywamy stopniami ciepła, oznaczamy je znakiem +; stopnie zaś pod 0° nazywamy stopniami zimna i oznaczamy je znakiem —; np. +15°C czytamy: piętnaście stopni ciepła, podług termometru Celsjusza; -7°R czytamy: siedem stopni zimna podług Reaumura (gdy nie oznaczono nazwy termometru, rozumiemy zawsze termometr systemu Celsjusza). Ponieważ rtęć zamarza już przy — 38,5° C, przeto często używają do termometru zamiast niej alkoholu, zamarzającego dopiero przy — 130,5° C, zabarwionego na niebiesko lub czerwono; alkohol paruje już jednak w temperaturze + 78°; nie nadaje się więc do oznaczania wyższych temperatur (rtęć paruje dopiero przy + 360° C).