Zjawisko cz. 1

Księżyc krąży dookoła ziemi, a więc bezustannie zmienia miejsce, w którym się w tej chwili znajduje; ziemia wiruje dookoła swej osi i posuwa się w przestrzeni; ciało nie podparte, spada na ziemię, często się przy tym kruszy, wydaje przy uderzeniu dźwięk, rozgrzewa się; ciało rozgrzane powiększa swą objętość, często się topi, ulatnia, czy ulega innej zmianie; woda w rzece wciąż płynie w jedną stronę; w powietrzu powstaje ruch, zwany wiatrem; kamień może zwietrzeć, żelazo zardzewieć, drzewo zgnić i t. d. Każdą zmianę, jakiej ulega ciała, nazywamy zjawiskiem. Zjawiskiem jest zarówno ruch księżyca, czy spadek kamienia na ziemię, albo wiatr, jak i rozszerzanie się ciała, parowanie, wietrzenie, palenie się, gnicie, wydawanie dźwięku, światła i t. p.

Dwa rodzaje zjawisk. Gdy rozciągam’ gumę, lub ściskam w ręku gąbkę, zmienia się objętość i kształt ciała, lecz guma, czy gąbka, nie przestają składać się z tej samej materii, co poprzednio. Gdy księżyc, woda, czy powietrze poruszają się, nie zmieniają one również swego składu.