Fluor cz. 2

Cztery opisane pierwiastki okazują między sobą wiele podobieństwa. Jeżeli ułożymy je w porządku wzrastających ciężarów właściwych, odniesionych do wodoru:

Fluor = 19, Chlor = 35, Brom = 80, Jod = 127,

to spostrzeżemy następujące stopniowania: Fluor jest gazem lekkim, blado żółtawym, trudno ulegającym skropleniu, chlor jest gazem ciężkim, żółto-zielonym i skrapla się łatwo, brom w zwykłej temp. jest cieczą ciemno-czerwoną a wrze w 63 stopniach, jod wreszcie jest ciałem stałem, topi się w 113,0 stopniach a wrze około 200 stopniach. W tym samym porządku zmniejsza się energia chemiczna tych pierwiastków względem wodoru i wielu ciał innych, podczas, gdy względem tlenu energia zmienia się w kierunku przeciwnym: fluor wcale z nim nie tworzy związku, chlor z trudem, brom łatwiej a jod najłatwiej. Stopniowania są możliwe tylko między ciałami, okazującymi wzajemne podobieństwa – co do naszych pierwiastków przekonamy się, że oprócz wskazanych, istnieją liczne jeszcze miedzy nimi zbliżenia. Dla tego cztery te ciała proste łączą w jedną grupę naturalną, za której przedstawiciela może uchodzić najdawniej poznany i najważniejszy chlor. Grupa ta otrzymuje nazwę chlorowców (haloidów albo halogenów).