Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 9

Gromadząc fakty, mamy do czynienia przede wszystkim z ich ilością. Ocenienie zaczyna się od oznaczenia liczby, wielkości i wzajemnego stosunku badanych przedmiotów. Rachunek wprowadza nas na drogę ścisłego, przedmiotowego badania. Sprawdzając wyniki logiczne rachunkiem, wchodzimy w dziedzinę rachunku prawdopodobieństwa. Jest to sposób naukowy, który wiąże logiczne badanie z matematycznym; jest to most, po którym przychodzimy z Logiki do matematyki. Logika i matematyka, są to dwie nauki, które ułatwiają badania przedmiotowe, które dają w rękę nić przewodnią, abyśmy się nie błąkali w plączącej się gęstwinie faktów, i które są nadto kluczem i latarnią w naszym pochodzie przez zamknięte podwoje i ciemne krużganki i wnętrza gmachu wiedzy o święcie. Logika jest więcej abstrakcyjną od matematyki.

Zdobywszy większą pewność co do drogi, którą mamy podróżować, opancerzywszy i uzbroiwszy swój umysł, przystępujemy śmielej do pochwycenia wątku w całości wiedzy ludzkiej.