Zmiana stanu skupienia ciał cz. 4

Prawo: Każde ciało, topnieć się, zużywa ciepło, które się w nim zamienia w pracę. Ilość ciepła, jakiej zużywa 1 kg ciała od początku do końca topienia się, nazywa się ciepłem topliwości tego ciała. Aby np. 1 kg lodu (lub śniegu), mającego 0° zamienić w 1 kg wody, mającej również 0°, możemy go oblać 1 kg wody gorącej, mającej + 80°. A więc do stopienia 1 kg lodu trzeba tyle ciepła, ile do ogrzania 1 kg wody o 80°; a że ilość ciepła potrzebną do ogrzania 1 kg wody o 1°, nazwaliśmy kalorią, czyli ciepłostką, przeto ciepło topliwości lodu wynosi 80 kalorii. Ciepło utajono topliwości cynku wynosi tylko 28 kal., ołowiu 5 kal. itd. Ciepło utajone lodu jest wyższe, niż innych ciał, czemu zawdzięczamy jego własności chłodzące. Mały kawałek lodu, wrzucony do znacznej ilości płynu, oziębia go już znacznie. Dlatego gdy na wiosnę śniegi i lody puszczają, wchłaniając ogromne ilości ciepła z otoczenia, mamy przez długi czas silne obniżenie temperatury. To ciepło, wchłonięte przez tający lód, tkwi następnie w wodzie z niego powstałej wciąż w postaci utajonej (jako praca), do chwili, gdy woda ta znów w lód zamieniać się pocznie.