Termometr cz. 4

Lecz nawet jednakowe masy różnych ciał, wymagają dla ogrzania do jednakowej temperatury, różnej ilości ciepła, zależnie od rodzaju materii tych ciał; np. do ogrzania 1 kg żelaza o 1 stopień ciepła, trzeba 10 razy mniejszej ilości, ciepła, aniżeli do ogrzania 1 kg wody o 1 stopień. Ilość ciepła, potrzebna do podniesienia, temperatury 1 kg ciała o 1 stopień, nazywamy ciepłem właściwym tego ciała. Za jednostkę miary tego ciepła przyjęto uważać tę ilość ciepła, która jest potrzebna do podniesienia temperatury 1 kg wody o 1 stopień podług termometru Celsjusza; jednostkę tę nazwano kalorią, albo ciepłostką.

Mówiąc np., że ciepło właściwe żelaza wynosi 0,10, mamy na myśli, że dla ogrzania 1 kg żelaza o 1°, potrzeba 0,10 kalorii, czyli 1/10 tej ilości ciepła, jakiej wymaga ogrzanie 1 kg wody o 1°. Ciepło właściwe wszystkich ciał, musimy tak wyrażać ułamkami, gdyż okazuje się, że ciepło właściwe wody,, przyjęte za jednostkę, jest najwyższe. Z tego to powodu, gdy np. piasek, kamienie, na słońcu szybko się rozgrzewają, woda wymaga dłuższego czasu, zanim się również silnie ogrzeje, ale gdy po zachodzie słońca, piasek bardzo szybko traci ciepło, woda zatrzymuje je długo, stygnąc tak powoli, jak powoli się rozgrzewała. Wysokiemu ciepłu właściwemu wody, zawdzięczają kraje nadmorskie swój łagodny klimat.