Temperatura cz. 2

Ciepło zawsze przechodzi z ciała cieplejszego do chłodniejszego, lecz nigdy odwrotnie, zupełnie tak samo, jak woda w 2 naczyniach, złączonych ze sobą u dołu, przepływać będzie z naczynia, w którym ma wyższy poziom, do naczynia, w którym się wznosi niżej, aż obniżając się w pierwszym, a wznosząc w drugim, dojdzie w obu do jednakowej wysokości, lecz nigdy w tych warunkach nie może przepływać w odwrotnym kierunku. Można powiedzieć, że temperatura jest to taka własność ciała, która wyraża zdolność udzielania ciepła innym ciałom.

Źródłem ciepła na ziemi jest przede wszystkim ciepło słoneczne, dalej ciepło płomienia, ciepło wytwarzające się w ogóle przy chemicznym łączeniu się ciał, lub przy tarciu, uderzaniu ciało siebie itd. Ruch młota spadającego w chwili, gdy zostaje powstrzymany, np. przez kowadło, w które uderza, zamienia się w ciepło młota i kowadła. Pochyła deska, po której zsuwają się cegły, szyny — po których przebiega pociąg, rozgrzewają się wskutek tarcia, czyli oporu, jaki stawiają ruchowi. Część pracy każdej maszyny zamienia się wskutek tarcia w ciepło. Prąd elektryczny wytwarza w przewodniku ciepło tern większe, im większy opór przewodnik ruchowi elektryczności stawia. Słowem, ciepło powstaje zawsze, ilekroć jakiś ruch napotyka na opór, czyli przy każdej pracy. Stąd prawo: Ciepło powstaje zawsze z pracy.