Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 11

Wychodząc z założenia, że materia sama przez się jest bezwładna, to, co ją wyprowadza z tego bezwładu, nazwano siłą. Podzielono wszystkie siły na siły żywe, przejawiające się w ruchu, i na siły prężne, pozostające w napięciu. W dalszym dążeniu do uproszczenia, cały ogół sil objęto nazwą energii, rozróżniając kinetyczna (ruchu) i potencjonalną (napięcia). Okazała sie jednak potrzeba podziału tej energii na rozmaite jej rodzaje, jak mechaniczna, cieplna, elektryczna, magnetyczna, chemiczna. Pomimo różnic rodzajowych, energie są zdolne do przemiany jedne na drugie. Sprawdzono, że przy takiej przemianie stosunek liczbowy jednostek mierniczych bywa stały; tak np. praca mechaniczna, wyrażona w kilogramometrach, zawsze jest równa odpowiedniej liczbie jednostek cieplnych, wyrażonej w ergach. Powiadamy więc, że różne rodzaje energii w stosunku do siebie są równoważne, że energia odbywa różne przemiany, ale ilościowo zawsze pozostaje ta sama. Jest to zasada zachowania energii. Stała się ona podstawą dla dzisiejszej fizyki.