Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 6

Racjonalniejszą klasyfikację filozoficzną nauk ułożył August Comte. Oparł on ją na treści samych nauk i wzajemnej ich od siebie zależności, która powinna wypływać — podług niego — jeśli ma być istotną, z zależności samych zjawisk. Najogólniejszymi, najprostszymi i najoderwańszymi są zjawiska geometryczne i mechaniczne. Tymi zjawiskami zajmuje się matematyka, i od niej rozpoczynać należy. Nauka ta jest najbardziej niezależna, albowiem umysł może przyswoić ją sobie bez poprzedniej znajomości innych nauk. Przeciwnie, bez znajomości matematyki niemożliwe jest dokładne zbadanie zjawisk, którymi się zajmują następne umiejętności. Zwłaszcza jest to widocznym przy badaniu zjawisk astronomicznych i fizycznych. Astronomia, będąca właściwie geometrią i mechaniką niebieską, zajmuje w szeregu hierarchicznym. Comte a drugie miejsce. Dalej następuje fizyka, bez znajomości której niemożliwe jest zrozumienie chemii. Znowu poznanie obu tych nauk jest rzeczą konieczną dla tego, kto chce badać zjawiska biologiczne, a więc biologia zajmuje piąte miejsce.