Składanie sił cz. 6

Jeżeli wreszcie, 2 siły, działające na 2 punkty masy, skierowane są ku sobie pod kątem, należy ich kierunki dla znalezienia wypadkowej przedłużyć tak, aby się spotkały w jednym punkcie (gdyż, jak wiemy, punkt przyczepienia siły można przenosić w kierunku jej działania) i wówczas znajdujemy ich wypadkową na zasadzie równoległego boku sił.

Rozkład sił. Jeżeli na masę działa jakaś siła, np. kg, to jej działanie może być zastąpione działaniem 2 lub kilku sił, np. ka i k b, tej wielkości i tak skierowanych, iż działają razem tak samo, jak ona. Taki rozkład siły następuje istotnie wówczas, gdy masa napotyka na przeszkodę, nie pozwalającą jej poruszać się w kierunku danej siły, lecz gdy ta masa może poruszyć się w innym kierunku. Przypuśćmy, że na książkę, leżącą na stole, naciskamy pionowo palcem; pomimo działania tej siły, książka nie poruszy się, gdyż w kierunku pionowym ku dołowi, napotyka na opór stołu.