Składanie sił cz. 3

Rozważając tak samo wypadek, gdy kierunki sił odchylają się od siebie, t. j. gdy kąt akb się powiększa, przez co przekątnia wystawionego na nich równoległoboku, wciąż się zmniejsza, aż do chwili, gdy obie siły przyjmą kierunek wprost sobie przeciwny, dojdziemy łatwo do wniosku, że: Wypadkowa sił, działających na masę w przeciwnych sobie kierunkach, równa się ich różnicy i działa w kierunku siły większej. Jeżeli przeto, na ciało działa np. siła = 9 kilogr., ciągnąca to ciało w jedną stronę, a nadto siła = 4 kilogr., ciągnąca je w stronę wprost przeciwną, rezultat będzie taki, jakby to ciało podlegało działaniu tylko jednej siły (9 – 4) – 5 kilogramom, skierowanej w stronę działania siły równej 9 kilogramom. Z tego również wynika, że o ile obie siły, działające w przeciwnych kierunkach, są sobie równe, czyli wypadkowa = 0, to te siły nie wywrą na masę żadnego działania w znaczeniu nadania całej masie ruchu w jednym kierunku, gdyż takie dwie siły, równoważą swoje działanie i masa pozostanie w miejscu.