Rodzaje prędkości

Jeżeli drogi, przebyte przez ciało w następujących po sobie jednostkach czasu, nawet najkrótszych, są sobie równe, to taką prędkość nazywamy jednostajną, w przeciwnym razie — niejednostajną, lub zmienną. Szybkość zmienna może być przyspieszona, gdy ciało z każdą następną jednostką czasu przebywa drogi coraz większe, t. j. biegnie coraz prędzej (jak np. pociąg drogi żelaznej, wyjeżdżający ze stacji, ciało spadające na ziemię), lub zwolniona, gdy ciało biegnie coraz wolniej (np. jak pociąg, dojeżdżający do stacji, ciało rzucone w górę), a przy tym, zarówno prędkość przyspieszona, jak i zwolniona, może być jednostajnie — lub niejednostajnie przyspieszona, lub zwolniona, zależnie od tego, czy przyspieszenie lub zwolnienie (t. j. różnica długości drogi w ciągu następujących po sobie jednostek czasu), jest w każdej następnej sekundzie jednakowe, czy różne.