Nauka chemii cz. 14

Stan skupienia i jego zmiany zależne od temperatury, a cechujące się stałością swych punktów, z drugiej zaś strony ciężar właściwy, oto są najważniejsze własności, dające się wyrazić liczba mi i najczęściej używano w chemii do scharakteryzowania ciała i odróżnienia go od innych. Ich oznaczenie pozwala wnioskować, czy badane ciało jest jednorodne, chemicznie czyste, jak mówią, czy też nie.

Nadto przeprowadzanie z jednego stanu skupienia do drugiego daje nam możność wydzielenia z mieszaniny poszukiwanego ciała jednorodnego, czyli oczyszczenia go od przymieszek obcych, ponieważ rozmaite ciała z rozmaitą łatwością zmieniają stan skupienia. Oprócz tych jednak własności materia cechuje się mnóstwem jeszcze innych, zależnych od rozmaitego zachowania się różnych jej rodzajów względem ciepła, magnetyzmu, elektryczności, światła i t. d. Z tych ostatnich – jedne nie mogą dotychczas być ujęto w wyrażenia liczbowo i przeto mają podrzędne znaczenie naukowo, chociaż czę.stokroć służyć mogą do powierzchniowego, przybliżonego odróżnienia jednych ciał od drugich.