Nauka chemii cz. 17

Postarajmy się teraz wyciągnąć ogólniejsze wnioski z opisanych przykładów. Mechaniczne działanie młotka na drut magnezowy zmienia jedne tylko jego własność, to jest postać i to w sposób nieznaczny. Zmiana może być łatwo usunięta przez inne działanie również mechaniczne – przeciągnięcie metalu przez drutownicę – w której nakład pracy będzie taki sam, jak podczas spłaszczania drutu. Fizyczno działanie ciepła powoduje również ma głęboką zmianę stanu skupienia – ilość jest usunąć źródło ciepła, ażeby stopiony, albo zamieniony na parę metal straci nazbyt przez ogrzewanie luźniejszy stan skupienia i wrócił do pierwotnego. Ale podczas palenia się magnezu zmiany są zupełnie inne.

Naprzód przytoczone powyżej zastrzeżenie, że zjawisko to musi odbywa się w powietrzu, wskazuje, iż powietrze bierze w nim jakiś udział. Przypuszczenie to zostaje potwierdzone przez przyrost wagi materii, który każe się domyślać, że z materią magnezu podczas zjawiska musiała się złączyć materia powietrza. Wreszcie trudność z jaką mogą być usunięte następstwa tej przemiany dowodzi, że ona dotknęła materię aż do najdostatniejszych jej własności. Palenie się metalu było źródłem wielkiej ilości światła i ciepła, które powstały z przeobrażenia sio ruchu cząsteczek materii, a wiec ruch cząsteczek popiołu musi być inny, niż ruch cząsteczek magnezu i powietrza, które brały udział w zjawisku.