Nauka chemii cz. 18

Palenie się magnezu jest przemianą chemiczną i na podstawie jego szczegółów możemy scharakteryzować istotę zjawiska chemicznego jak następuje: W naszym przykładzie z dwóch rozmaitych materii, magnezu i powietrza, utworzyła się jedna materia do pierwotnych zupełnie niepodobna; w innych razach materia użyta do doświadczenia, skutkiem zmiany chemicznej rozpada się na dwa lub więcej nowych rodzajów materii, niepodobnych do pierwotnie użytej ani też jedna do drugiej; w każdym razie cechą zjawiska chemicznego jest wielorakość biorących w nim udział rodzajów materii.

Zmiana ciężaru, jaką zauważyliśmy w naszym przykładzie, jest prostym następstwem tego, że do magnezu połączyła się jakaś część powietrza; w przypadku, kiedy użyte ciało jednorodne, skutkiem przemiany chemicznej, rozpada się na pewną liczbę ciał nowych, każde z tych ostatnich waży mniej od pierwotnego; we wszystkich jednakże razach z ciężarów ciał poddanych przemianie chemicznej tworzy się równanie, w którym strona wyrażająca sumę ciężarów przed zjawiskiem i strona wyrażająca sumę ciężarów po zjawisku się jak najściślej sobie równe. Z magnezu i powietrza utworzył się popiół, którego ciężar jest ściśle równy sumie ciężarów użytego magnezu i powietrza. Podczas zjawiska chemicznego materia w najmniejszej nawet ilości nie ginie ani się nie tworzy.