Nauka chemii cz. 1

Chemia jest jedną z nauk przyrodniczych, zajmuje się w pewien sposób sobie właściwy ciałami spotykanymi w przyrodzie i zjawiskami, w których te ciała uczestniczą. Różni się ona od nauk przyrodniczych opisujących (mineralogia, botanika, zoologia), ponieważ te ostatnio opisują ciała przyrody w takim stanie, w jakim jo znajdują, nie zwracając uwagi na ich przemiany; różni się tez od fizyki, ponieważ ta nauka bada same tylko zjawiska, a materii, na której się ono odbywają poświęca tylko podrzędną uwagę. Ażebyśmy mogli jasno przedstawić sobie zadanie chemii i sposób jej badania. Musimy przede wszystkim zapoznać się z rodzajami materii i zjawisk, które w chemii mogą być rozpatrywane.

Przyroda przedstawia nam nieskończoną rozmaitość rodzajów materii. Powierzchowne nawet zastanowienie się nad nimi doprowadza nas do pewnych podziałów. Tak np. łatwo dostrzec, że jedne z tych ciał w całej swej masie są złożono z jednakowej materii, skutkiem czego ich części są podobne do całości i nie różnią się pomiędzy sobą. Bryłka soli kuchennej, kawałek lodu, cukru, żelaza – mogą służyć za przykład takich ciał jednostajnych w całej masie.