Chlor cz. 2

Kwas  siarkowy składa się z wodoru siarki i tlenu a dwutlenek manganu – z metalu manganu i tlenu, w ogrzanej mieszaninie tych ciał z solą kuchenną wytwarza się siarczan sodu (sód, siarka i tlen), siarczan manganu mangan, siarka i tlen) i woda (wodór i tlen)-a chlor, jedyne ciało azowe jakie w tej mieszaninie wytworzyć się może, uchodzi. Chlor może być wreszcie otrzymany ze swego związku z wodorem tzn. z chlorowodoru, jeżeli te ostatni poddamy działaniu tlenu. Wodór z tlenem łączy się łatwo, dając wodę, chlorr zaś nie wchodzi w związek i wydziela się przez to.

Pomimo znacznego rozpowszechnienia związków chloru na ziemi, ciało to w stanie pierwiastku nigdzie me bywa spotkane.

Wydzielony ze związków chlor przedstawia się w postaci gazu, odznaczającego się wyraźnie swoją żółto-zielonawą barwą i silnym, nieprzyjemnym, duszącym zapachem. Jest on od powietrza 2,45 raza, od wodoru przeto – 35,37 raza cięższy. Jeżeli do flaszki wprowadzamy chlor za pomocą cienkiej rurki szklanej sięgającej do dna, to, jako cięższy, zajmuje naprzód dolne warstwy i stopniowo podnosi się coraz wyżej, usuwając przed sobą powietrze. Z powodu wyraźnej barwy można wprost wzrokiem ocenić różnicę ciężarów chloru i powietrza.