Związek fluoru z wodorem cz. 1

Jeżeli na miałko utarty fluspat nalejemy kwasu siarkowego i ogrzejemy mieszaninę, to zachodzi w niej następująca przemiana: fluspat, złożony z wapnia i fluoru, w temperaturze doświadczenia nielotny, spotyka się z kw. siarkowym, złożonym z wodoru, siarki i tlenu i również nielotnym; lecz w mieszaninie znajduje się materiał na utworzenie związku lotnego, gdyż przez podwójną wymianę z pierwiastków kw. siarkowego i fluspatu może się utworzyć siarczan wapnia (gips, złożony z wapnia, siarki i tlenu), oraz związek wodoru z fluorem. Ten ostatni w miarę wytwarzania się uchodzi z mieszaniny, ponieważ jest gazem. Określenie powyższe można uogólnić, mówiąc, że ilekroć spotykają się ze sobą ciała, z których mogą powstać związki nowe, wydalające się z mieszanki w danych warunkach doświadczenia, zawsze owe związki nowe powstają.

Związek fluoru z wodorem może być nazwany fluorkiem wodoru, albo fluorowodorem a przez skrócenie fluowodorem. Stanowi on gaz, który jednak wprost przez oziębienie skrapla się na ciecz ruchliwą, wrącą w 19,5 stopniach.