Nauka chemii cz. 4

My w tym miejscu wniknąć musimy szczegółowiej tylko w niektóre własności ciał stałych, cieczy i gazów, w te mianowicie, którymi posługiwać się będziemy w opisywaniu materii rozpatrywanych w chemii.

Ciało stałe odznacza się tym, że zostawione samo sobie zachowuje stale postać, jaką mu nadała przyroda albo sztuka. Sześcian wyrżnięty z drzewa, kulka wytoczona z żelaza nie zmieniają swej formy przez czas nieograniczony, jeżeli tylko nie będą poddane jakimś działaniom do takiej zmiany dążącym. W razie zaś kiedy podobne działania zostaną wywarte, kiedy na przykład usiłujemy pokrajać nożem sześcian, spłaszczyć kulę uderzeniami młotka, ciała te okazują pewien opór naszemu usiłowaniu.

Opór ten bywa rozmaicie wielki – wosk daje się ugniatać w palcach przyjmując wszelkie żądane postaci, a sztaba metalowa zgina się dopiero pod działaniem siły znacznie przechodzącej siłę naszych palców – co dowodzi, że w tym względzie rozmaite ciała stałe różnią się między sobą. Oprócz tego, działania mechaniczne, w rozmaity sposób wywierane napotykają na rozmaity stopień oporu ze strony ciał stałych.